Два големи математически турнира за ученици започват утре в Русе

Утре от 10 часа в ОУ „Иван Вазов“ ще се проведе математическия турнир „Паисий Хилендарски“ за ученици от II до VII клас. Той ще продължи до 12:00 часа.
По същото време, но в МГ „Баба Тонка“ ще се проведе математическия турнир „Черноризец Храбър“ за ученици от VIII до XII клас, но той ще продължи до 11:30 часа.
Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по сгради и стаи: на 31.10.2018 г. на интернет страницата на СМБ – секция Русе: http:// smb-ruse.com

Сподели: