доходно здание

Два пъти нарастна заетостта на залите на Доходното здание за година

В сградата на Доходно здание се провеждат почти всички културни мероприятия от национално и международно значение за града, организирани от Община Русе, както и от организации от правителствения и неправителствения сектор.

Поради пандемията Ковид 19 в периода имаше месеци, в които отпаднаха всички планирани събития в зали на Доходно здание. Екипът на ОП „Русе арт“ работеше за стриктното спазване на противоепидемичните мерки при посещение на зрителите в пространствата на сградата.

През отчетния период е увеличена заетостта за ползване на залите 2 /два/ пъти в сравнение с предходния отчетен период (спектакли, концерти, репетиции и др. мероприятия). Общата заетост на ползване на залите за периода е 392 броя. Най голяма заетост има при ползването на зала „Европа“ и Голяма зала – 171 пъти. От Държавна опера Русе са ползвали двете зали – 68 пъти (41 спектакли и 27 репетиции). ДТ „Сава Огнянов“ са ползвали двете зали – 76 пъти (57 спектакли и 19 репетиции), като останалите 27 броя заетост в двете зали са общински и външни събития.

Дейностите, които екипът на ОП „Русе арт“ изпълнява:

  • Изготвяне на месечен и годишен Културен календар на Доходно здание;
  • Съгласуване и уточняване на месечните програми на заетост на залите в Доходно здание с общински структури, ДТ „Сава Огнянов“, Държавна опера Русе и други организации;
  • Поддръжка на електронната логистична система.

Логистична подготовка, уточняване на подробности по ползване на залите, подсигуряване на технически персонал и провеждане на събития.

Сподели: