община русе 1

Два случая на агресия между ученици разгледа екипът, сформиран по Координационния механизъм за взаимодействие в случаите на деца, жертва на насилие

Експерт на Община Русе взе участие в заседание на екипа, сформиран по Координационния механизъм за взаимодействие в случаите на деца, жертва на насилие. Разгледани бяха два случая на агресия между ученици и бяха обсъдени мерки за подкрепа на семействата.

Експерти от Превантивно-информационния център проведоха 4 сесии със 100 деца от трети и четвърти клас на ОУ „Братя Миладинови“ и два трети класа на ОУ „Тома Кърджиев“ на тема „Сформиране на здравословни навици на живот при децата от начален етап на образование“, разработени по Програмата за универсална превенция „Ще се справим задно“.

На училищата бе предоставен списък с децата, подлежащи на прием в първи клас по прилежащи райони.

Здравните медиатори консултираха 81 лица от кв. Средна кула и кв. Чародейка за задължителната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, за острите респиратори заболявания и за Закона на здравното осигуряване. Проведена е беседа с 16 деца на тема „Белите ми зъбки“ и превенция на заразяване с вирусен хепатит А. Оказано е съдействаха на 23 лица за провеждане на медицински прегледи и зъболечение.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипът му по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Сподели: