пожар опера

Две глоби по 300 лева за ръководителя на огневите работи, предизвикали пожара в Държавна опера – Русе

Районен съд – Русе потвърди наказателно постановление №НП-ПБЗН-РС1-/23.07.2020г., издадено от началника на Първа РСПБЗН при РДПБЗН – Русе, с което на Р.Г.В. *** на основание чл.265, ал.1 от ЗМВР вр. чл.75, ал.2 от Наредба № 81213-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите му е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. и на основание чл.265, ал.1 от ЗМВР вр. чл.82, т.6 вр. чл.66 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите му е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС.

На 6.07.2020г. „************“ЕООД – гр. Русе извършвало ремонтни работи на покривната конструкция на зала „Опера“ на Държавна опера – Русе на пл. „Света Троица“ № 7 в гр. Русе, изразяващи се в спояване на гъвкаво покритие с газова горелка. За ръководител на огневите работи бил определен жалбоподателят. В. не извършил проверка на за изпълнение на мероприятията за осигуряване на пожарна безопасност и не осигурил необходимите пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари- прахов пожарогасител с 12 кг. гасително вещество и клас на праха АВС и противопожарно одеяло с размери не по- малки от 1.5 м / 1.5 м. от тежък тип. В процеса на работа възникнал пожар на покривната конструкция, при което изгорели бОО кв. м. от нея, 50 кв. м. от дървен таван на залата и 500 кв. м. гипсокартон и минерална вата, положени в сградата.

Сподели: