Две могили ще празнува 53 години от обявяването си за град на 27 август + програма

Две могили ще празнува 53 години от обявяването си за град на 27 август + програма

Сподели: