Две нови пиеси от деца за деца представиха в библиотеката в Русе

Две нови пиеси от деца за деца представиха в библиотеката в Русе

На 26 и 27 март от 17:00 ч. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ бяха поставени на сцена пиесите „Изгубената честна дума“ и „Приказно земетресение“. В ролите на героите влязоха 25 русенски деца от уязвими групи, които в продължение на няколко месеца се обучаваха в театрално ателие „Искам да бъда звезда“. Под ръководството на сценариста Иглика Пеева и двама експерти психолози, прохождащите звезди участваха в 8 обучения, по 4 в група. Те се научиха как да влизат в различни роли и да пресъздават текст, въздействайки на публиката. Посветиха се и в тайнството на декорите и костюмите. След като се запознаха с различни произведения, децата и техния ментор Иглика Пеева обединиха няколко класически творби и създадоха нов творчески продукт- два сценария за театрално представление.

Спектаклите бяха представени пред над 200 деца и родители и младите актьори получиха бурни аплодисменти.

Театралните постановки се реализират от Сдружение „Център Динамика“, партньор по проекта „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, финансиран по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Сподели: