Две нови спортни бази ще бъдат изградени в Гюргево

Министерството на Министерство на общественото строителство, регионалното развитие и публичната администрация (Румъния) чрез националната програма за обществено или социално строителство, изпълнявана от Националната компания за инвестиции осъществява нови проекти за подобряване на инфраструктурата в регионите. Министърът подписа приемно – предавателните протоколи на 19 терена, предназначени за изграждането на спортни бази в много окръзи на страната. Сред тях е и Окръг Гюргево. В тази връзка на територията на Община Гюргево е предвидено изграждането на две нови спортни бази от втори тип. Те ще са разположени на улиците „Съединение“ и „Младежка“ № 87.

Сподели: