съдебна-палата-русе

Две санкции за затъмнени стъкла на автомобил от русенската полиция са отменени от съда

Състав на Районен съд – Русе отмени изцяло наказателно постановление № 23-1882-
000571/02.11.2023г. на началник РУ 01 в ОДМВР Русе, с което на М. на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 20 лева и на основание чл.179 ал.6 т.1 от ЗДВП – административно наказание „Глоба“ в размер на 50 лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд – Русе.

М. водач на МПС с правоспособност категории „С,В, М,АМ и ТКТ ” от 1984 г. и като такъв се води на отчет в Сектор ПП Русе. До октомври 2023 г. не е наказван с наказателни постановление за извършени нарушения на ЗДвП. Има наложено едно наказание с фиш, по което не е настъпила реабилитация. Майката на жалбоподателя е собственик на лек автомобил Хюндай. И. е инвалидизирана със заболяване на очите.За намаляване на интензитета на слънчевата светлина от сервиз през септември 2021 г. на страничните и задното стъкло на автомобила е поставено слънцезащитно фолио като е издаден сертификат, според който затъмняването на стъклата на предните врати е 30%,а на задните врати и задното стъкло затъмняването е 95%. Автомобилът е оборудван с огледала за задно виждане.

На 04.10.2023г.преди обяд М. се намира в гр.Русе и управлява л. а. Хюндай. Движи се по ул. Борисова. На същата улица в близост до № 38 контрол по движението извършва пол. инспектор в РУ 01 Русе. Той спира М. за проверка,п ри която установява залепеното фолио и извършва замерване на светлопропускливостта на предните страничните стъкла на автомобила с фотометър Транспи – 1 № 1110. Уредът е изработен от ЕТ „СДМ – Станимир Мицов и е преминал последваща проверка на 01.02.2023г. В хода на съдебното следствие не се събраха доказателства този тип уред да е одобрен от Председателя на Българския институт по метрология и за него да има
издадено удостоверение за одобрен тип. В НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол издадена въз основа на чл. 28 от ЗИ като наредба з а изискванията към средствата за измерване и тяхното използване по предназначение не фигурират средства за измерване на светлопропускливост.

След измерване с този уред актосъставителят приема, че светлопропускливостта на стъклата на предните врати е 60% и без да приложи разпечатка за показанията на уреда,съставя срещу жалбоподателя акт за установяване на две нарушения на ЗДвП – чл.105 ал.1 от ЗДвП и чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП и задържа свидетелството за регистрация на МПС. На следващия ден фолиото е премахнато и това е отразено в акта. Въз основа на този акт началникът на РУ в ОДМВР Русе – РУ 01 Русе издава обжалваното наказателно постановление. Наказващият орган също приема, че с едно действие са извършени две нарушения и налага на жалбоподателя две административни наказания.

Сподели: