Две серопозитивни лица открити в Русенско през първите 9 месеца на годината

Общо към 30.09.2013 г. са открити две серопозитивни лица (заболяемост 0.86‰оо).
Към 30.09.2013 г. няма съобщени и регистрирани случаи на гонококова инфекция. Наблюдава се поддържане на ниско ниво на заболяемост през последните години: 1.19‰оо през 2008 г. и 2009 г. , 0.80‰оо през 2010 г., 2.43‰оо през 2011 г. и 0.86‰оо през 2012 г.
Това сочат данните от епидемиологичен анализ на регистрираната заболяемост от остри заразни болести в Русенска област през деветм…

Код на новината : *119799.html

    

Сподели: