стари батерии

„Екобатери“ сключи нов договор с Община Русе

През отминаващата седмица бе сключен договор за сътрудничество с „Екобатери“ АД за разделно събиране, съхраняване, последващо предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община Русе територията на Община Русе. Въз основа на стария договор, сключен на 22.06.2011 г. с „Екобатери” АД – организация за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), през 2020 г. от територията на Община Русе са събрани 4 178 кг. НУБА.

Количество НУБА, събрано на територията на Община Русе за периода 2015-2020 г.

ГодинаСъбрано количество НУБА, кг.
20158 042,00
20168 756,00
20179 782,00
20188 950,00
20197 121,00
20204 178,00
Сподели: