Пътна полиция и БМЧК - Русе провеждат съвместна информационна акция при входа на Русе от Разград днес

Двойно по – малко тежки ПТП в Русенска област през първата половина на декември 2020 година в сравнение с 2019-а

Данни за настъпили ПТП на територията на ОДМВР- Русе за периода от 01.01. до 30.11. на 2019 и 2020 г.:

(+/-)2019г.2020г.
Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени
Пътнотранспортни произшествия (общо брой):8903911
– тежки ПТП-37301264
Загинали (в т. ч. допълнително починали през периода)-8179
Ранени-30377347

Според изложените данни до края на месец ноември 2020 г. се наблюдава намаляване на пътнотранспортния травматизъм на територията на ОДМВР-Русе, като убитите в резултат на ПТП до края на месец ноември 2020 г. са с 47.05 % по-малко от убитите за същия период на миналата година, като е налице намаляване и на броя на тежките ПТП и на ранените участници в ПТП. През месец декември, въпреки предприеманите през цялата 2020 г. мерки от страна на ОДМВР-Русе по отношение безопасността на движението в региона, са налице 4 загинали участник в ПТП. 

Статистическите данни показват, че за периода от 01.12.2020 г. до 14.12.2020 г. на територията на ОДМВР-Русе са настъпили 10 тежки ПТП, с 8 ранени и 4 загинали участника. За същият период на 2019 г. са настъпили 21 тежки ПТП с 32 ранени. Видно е, че броят на тежките ПТП са намалели с повече от 50 % спрямо същия период на 2019 г., но са настъпили 4 ПТП с 4 загинали участника, от които 3 пешеходци.

За периода от 01.01.2020 г. до 14.12.2020 г. на територията на ОДМВР Русе са загинали 13 участника в ПТП, 4 от които са водачи, 5 са пътници, 1 е работник на пътя, а 3 са пешеходци, като и тримата пешеходци са загинали в резултат на ПТП, настъпили в периода от 01.12.2020 г. до 14.12.2020 г.

Сподели: