Двудневна международна кръгла маса организират Русенският университет "Ангел Кънчев" и РИМ - Русе

Двудневна международна кръгла маса организират Русенският университет „Ангел Кънчев“ и РИМ – Русе

Време за прочитане: 2 мин.

На 16-ти и 17-ти юни в Регионален исторически музей – Русе ще се проведе международна кръгла маса на тема „Приложение на информационните и комуникационните технологии за дигитализация, визуализация и популяризиране на културното наследство“. Събитието се организира по Проект ROBG-499 LIVE, съвместно от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Регионален Исторически Музей – Русе и със съдействието на Община Русе и ОП „Русе арт“.

Провеждането на кръглата маса е инициатива, която цели да събере на едно място представители на музеи, академични и научни институции, общини и фирми. Общото между поканените институции са дигиталните технологии и възможностите, които те предоставят за съхранение, представяне и популяризиране на културното наследство. В рамките на кръглата маса ще бъдат представени съвременни технологии и проекти в областта на дигитализацията и визуализацията и ще бъдат обсъдени възможностите за бъдещи сътрудничества.

В събитието ще участват представители на Национален исторически музей, Регионалните исторически музеи в Русе, Плевен, Търговище, Велико Търново, Силистра, Монтана, Историческите музеи в Оряхово, Исперих, Севлиево, Археологическия музей в Сандански, Природонаучния музей в Черни Осъм, Музея на Софийски университет, музеите в Констанца, Кълъраш и Дробета – Турну-Северин, както и представители на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Бургаски свободен университет, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, Кирило-Методиевски научен център към БАН, Национален археологически институт с музей – БАН, София, Национален археологически институт с музей – БАН, В. Търново, Румънската академия на науките, Община Русе, Община Оряхово, Общинско предприятие „Русе арт“, Торнадо Студио ООД, „Център за реставрация на художествени ценности“ ООД, Болканскай ЕООД, STASISIN Services – Румъния и др.

Проект ROBG-499 “Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България” (LIVE) е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-A Румъния-България. В проект LIVE участват Русенски университет „Ангел Кънчев“ (водещ партньор), Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Силистра, Исторически музей – Кълъраш, Исторически музей – Дробета-Турну Северин.

Сподели:

Още новини от деня