Двумодулно онлайн обучение в подкрепа на ръководителите и доставчиците на социални услуги проведе сдружение Българо - румънски трансграничен институт по медиация

Двумодулно онлайн обучение в подкрепа на ръководителите и доставчиците на социални услуги проведе сдружение Българо – румънски трансграничен институт по медиация

Двумодулно онлайн обучение в подкрепа на ръководителите и доставчиците на социални услуги проведе сдружение Българо – румънски трансграничен институт по медиация на 29.01.2024 г. Обучителят Мариана Минева предостави методически насоки за изготвяне и подаване на годишните отчети от доставчиците на социални услуги за 2023 г., анализите на състоянието и ефективността на услугите, които общините следва на направят и изтотвянето на годишна справка за състоянието на домовете за хора с увреждания. В края на всеки модул участниците имаха възможност да задават въпроси и да споделят обратна връзка. Актуалната тематика привлече интереса на повече от 60 участници от 33 общини от цялата страна.

Сподели: