ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили е включена в списъка на средищните детски градини за учебната 2018/2019 г.

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителна предучилищна възраст. В тази връзка ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили е включена в списъка на средищните детски градини за учебната 2018/2019 г.

В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, че средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от населените места, в които няма детска градина или училище, което организира задължително предучилищно образование.

Съгласно Постановление на Министерски съвет (ПМС) No128/29.06.2017 г. за средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от ЗПУО се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.

По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, през учебната 2018/2019 г. броят на децата в задължителна предучилищна възраст в детската градина ще бъде 57. Броят на пътуващите 5 и 6 – годишни деца към детската градина е шест от следните населени места: от с. Батишница, намиращо се на 7 км. от гр. Две могили – 4 деца; от с. Екзарх Йосиф, намиращо се на 13,8 км. от гр. Две могили – 1 дете.

Видно е, че ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили отговаря на критериите за средищна детска градина, залегнали в чл. 1 от Постановление No128 от 29.06.2017 година на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

Сподели:

Още новини от деня