ДГ „Славейче“ – Борово започна работа по проект „Пъстрокрили славейчета“

За период от 10 месеца, считано от началото на октомври 2020 г. ДГ „Славейче“, гр. Борово ще реализира проект „Пъстрокрили славейчета“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) съгласно договор № БС33.19-2-020/30.09.2020 г. Финансирането е на обща стойност 19861,54 лв.
Проектът ще се изпълнява в трите сгради на ДГ „Славейче“ – в централата в гр. Борово и във филиалите в с. Обретеник и с. Горно Абланово и ще обхване целева група от 60 деца. Предвидени са дейности, насочени към пълен обхват и задържане на децата в детската градина, като ще се работи както за подобряване на образователните им резултати, така и за пълноценна социализация и образователна интеграция. Децата ще се включат в интересни и забавни дейности: еко-клубове „Млад градинар“, ателиета „С ръце на майстор“, „Танцувай с мен“ и „Горската аптека“, като ще бъдат ангажирани да участват активно и да учат чрез преживяване и в непосредствен досег с природата.
През летните месеци юни и юли 2021 г. за първи път в ДГ „Славейче“ ще се организира Лятна академия за 20 деца, на които предстои да отидат в първи клас.
Проектът ще приобщи и родителите в съвместни дейности на открито – Летен празник на билките и пикници „С мама и татко сред природата“.
Предвидени са и събития за надграждане на капацитета на педагогическия и непедагогическия персонал на детската градина по отношение на взаимодействието с уязвими групи, подкрепа на участващите в екипите за обхват и ефективна работа с родители.

Сподели: