ДГ „Червената шапчица“ въвежда стандарти за работа с родителите

ДГ „Червената шапчица“ въвежда стандарти за работа с родителите

На проведена вчера в Зала № 1 на Областна Администрация – Русе родителска конференция, бяха представени стандарти на ДГ „Червената шапчица“ за работа с родителите. Инициативата за въвеждане на стандарти за работа с родителите премина през няколко етапа: изготвяне на проекти на стандарти, представянето им пред учителите и родителите за обществено обсъждане в родителските групи във Фейсбук и финално обсъждане и приемане по време на родителска конференция.

Пред  учители, родители и представители на НПО, участници в събитието бяха представени финалните варианти на три стандарта: Стандарт 1 „Родителите и детската градина – партньори в полза на развитието на децата“; Стандарт 2 „Ефективна и толерантна комуникация“ и Стандарт 3 „Взаимно учене“. Те бяха обосновани, подложени на гласуване от присъстващите и в последствие  приети единодушно. Присъстващите на родителската конференция се обединиха, че въвеждането на стандарти ще повиши доверието на родителите към образователната институция и ще подобри взаимодействието и диалога между деца, родители и учители.

Иновативният подход за включване на родителите в процесите на вземане на решения, позволи на ДГ „Червената шапчица“ да направи важни стъпки и да се превърне в първата детска градина в Област Русе, която въвежда стандарти за работа с родителите.

Родителската конференция беше финално събитие по проект „Семейството – ключов партньор и фактор за ефективна образователна интеграция на децата в детската градина“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който ДГ „Червената шапчица“ изпълнява през последните девет месеца.

Сподели: