В ДГ "Червената шапчица" отдадоха почит към героите загинали за свободата на България

ДГ „Червената шапчица“ в Русе е единствената детска градина спечелила проект на ЦОИДУЕМ по конкурсна процедура 33.20-2021 Приоритет 4

Време за прочитане: < 1 мин.

ДГ „Червената шапчица“ в Русе е единствената детска градина спечелила проект на ЦОИДУЕМ по конкурсна процедура 33.20-2021 Приоритет 4 Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства – „Семейството – ключов партньор и фактор за ефективна образователна интеграция на децата в детската градина“.

Това съобщи днес Теменужка Тодорова – директор на ДГ „Червената шапчица“.

Основната цел на проекта е обхващане и задържане в детската градина на децата от етническите малцинства чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда. Стратегическите цели на проекта са:

  1. Пълноценна социализация на децата от етническите малцинства.
  2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства.
  3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.
  4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства.

Превръщането на детската градина в привлекателно място за деца и родители, познаването и приемането на различията, чувството на принадлежност и идентичност, както и повишаването на чувствителността към дискриминационни прояви ще подкрепят усилията на педагозите и ще подобрят образователния климат, а въвличането на родителите в разнообразни дейности ще им позволи да станат съпричастни и включени в образователния процес на техните деца. Крайната цел, която си поставяме е родителите да бъдат равностойни партньори на педагози и ръководството на ДГ „Червената шапчица“ в дългосрочен аспект.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня