"ДД Логистика" започна работа по сградата на бул. "Тутракан"

„ДД Логистика“ започна работа по сградата на бул. „Тутракан“

В началото на тази година „ДД Логистика“ започна работа по изграждане на сградата си на бул. „Тутракан“. Преди повече от година проектът за изграждане на фабрика за производство на латексови ръкавици бе замразен поради резкия ръст на цените на природния газ преди около 3 години и колебанията през следващия период. Част от оборудването за производството е закупено, като засега зданието може би ще се използва първоначално за складова дейност.

/на снимките – СМР на обекта през месец февруари тази година/

Сподели: