русенски университет фасада

Дебат „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021 – 2027″ в Русенския университет

Областният информационен център – Русе и Русенският университет организират на 12 октомври, петък, от 10 часа в зала 2.101 в корпус 2 в дискусия на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021 – 2027 г“.

В срещата ще се включи евродепутатът Андрей Новаков, главен преговарящ по Кохезионната политика на ЕС след 2020 г. Модератор ще бъде доц. д-р Мими Корнажева от катедра „Европеистика и международни отношения“ на Русенския университет и директор на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център.

Дебатът за политиката на сближаване на ЕС през следващия програмен период е част от общата инициатива на Мрежата от 27 Областни информационни центъра в страната. Целта й е да събере мненията на местните власти, неправителствения сектор, на академичната общност, бизнеса, различни заинтересовани регионални институции, на гражданите, вкл. на младите хора, с цел формулиране на българските приоритети, които през новия програмен период да бъдат финансирани от европейските фондове. За да се постигнат значими и дългосрочни ефекти от инвестициите, съфинансирани от ЕС, е необходим добре аргументиран избор и ясна приоритизация с фокус върху „двигателите на растежа“. Тъй като европейските средства генерират около 70 % от публичния инвестиционен ресурс, за нас Кохезионната политика е от голямо значение. Очакванията са, че дискусията ще помогне при формулирането на визията за Кохезионната политика от гледна точка на българския контекст.

Сподели: