Деветокласници се “срещнаха” с твореца Николай Минчев онлайн

По случай Деня на будителите на 26-ти октомври се проведе онлайн среща между поета и писателя Николай Милчев и учениците от IX А клас при АЕГ „Гео Милев“. Гимназистите имаха възможността да разберат повече за литературата, благата на учителската професия, творчеството и личния живот на съвременен автор. Споделяйки свои собствени преживявания, г-н Милчев изведе на преден план някои важни философски и нравствени ценности пред учениците като непредвидимостта на живота, обичта между близките и уважението към преподавателите. Господин Милчев прочете свои произведения от книгите “Ябълковият човек” и от сбирката с 26 стихотворения “Ти и котките следобед”. Имаше време и за дискусия, по време на която учениците задаваха въпроси. Измежду тях бяха философски насочените: “Кое е Вашето вдъхновение?”, “Бяхте ли щастлив като учител?”, “А щастлив ли сте сега?”, както и по-литературно обособените: “Как да четем правилно книги?”, “Как се раждат идеята и римата?” и др. Г-н Милчев остана очарован колко бързо се изнизва времето, когато се водят разговори с любопитни млади хора, а за учениците от IX A това бе един необикновен час на класа.

Сподели: