Делегация на Русенския университет участва в инициативата „HEInnovate“ на Европейската комисия

Делегация на Русенския университет участва в инициативата „HEInnovate“ на Европейската комисия

В периода 20-21.06.2019 делегация на Русенския университет „Ангел Кънчев“ участва в инициативата „HEInnovate“ на Европейската комисия за стимулиране на предприемчивите университети. Тази година събитието е под надслов “Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education” и съвпада с официалните събития в Букурещ за закриване Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Международната инициатива се проведе в ректората на университета Политехника Букурещ в присъствието на академични представители от всички страни-членки на ЕС. Още със самото откриване на събитието се даде възможност да се представят достиженията по HEInnovate на Русенския университет, който участаше във форума с трима свои представители:

Проф. д-р Юлия Попова (зам.-ректор по Интернационализация и комуникационна политика) участва в панел „Setting the Scene – The innovative and entrepreneurial higher education institution“ и запозна официалните участници и гости с основните направления, в които Русенският университет активно работи на местно национално и международно ниво с представители на бизнеса, академичната общност и публичната администрация.

Доц. д-р Даниел Павлов (ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачесвтото) участва в панела „Preparing and Supporting Entrepreneurs“ и представи най-новите инициатви в Русенски яуниверситет за стимулиране на предприемаческото поведение у студентите – INNOVENTER, INTERGEN, „Из опита на един предприемач“, „Конкурс за разработване на бизнес план“ и други.

Анабел Кръстева (студентка от специланост „Бизнес мениджмънт“) участва в студентския панел „Preparing and Supporting Entrepreneurs“ и привлече вниманието на цялата аудитория със предприемаческия си дух и успехи на фирмата си за производство на осветителни тела – „Балкан Лайт Експорт“ ЕООД – www.balkanexportltd.com

Участието на тримата представители като презентатори бе по покана на г-н Петър Бауър (Европейска Комисия) въз основа на цялостния принос на Русенския университет за подобряване състоянието на местно, национално и международно ниво.

Сподели:

Още новини от деня