Делегация от Русенския университет посети университета Макмастър в Канада

Делегация от Русенския университет посети университета Макмастър в Канада

В рамките на двустранно споразумение на катедра „Електроника“ по програмата Еразъм+, дейност КА107, с ръководител доц. д-р Красимира Щерева, преподаватели на Русенския университет гостуваха на катедра „Електротехника и компютърни науки“ в университета МакМастър, Канада, в периода от 28 май до 2 юни 2022 г. В работния екип са включени доц. д-р Красимира Щерева и доц. д-р Анелия Манукова от катедра „Електроника“ и зам.-ректора по развитие, координация и продължаващо обучение проф. д-р Пламен Даскалов.

Преподавателите от Русенския университет се запознаха с образователните технологии на катедра „Електротехника и компютърни науки“ и с лабораторната база за микро- и нанотехнологиите. Изключително ползотворни бяха обучителните лекции и споделения опит за актуализиране на бакалавърските учебни програми с цел промяна стила на обучение на младите хора и непрекъснато надграждане на знания и умения, както и срещата с директора на Института по продължаващо обучение.

На проведените срещи с научния екип на проф. Джамал Дийн (ръководител на проекта) и ръководството на Инженерния факултет се обсъдиха възможности за разширяване на сътрудничеството между Русенския университет и университета МакМастър, свързани със съвместна научна дейност, обмен на научен потенциал и установяване на устойчиво партньорство. Двете страни намериха общи позиции за развитието на отношенията на сътрудничество и взаимна подкрепа в областта на образователните технологии.

Посещението на изследователската база на университет МакМастър и споделения опит в областите на научни интереси на екипа са свързани с наноелектрониката и нанотехнологиите, оптоелектроника, използване на анализ на данни в здравеопазването и екологията, както и проектиране на хибридни автомобили, което даде насоки за бъдеща съвременна дейност между двата университета.

Високотехнологичната и съвремена база на университета МакМастер го подрежда на водещо място в Канада.

Университетът е на първо място по приходи от изследователска дейност като функция на оперативните разходи. Научните изследвания създват нови възможности за разширяване на партньорствата с други сектори на съвременното общество.

Научните изследвания, насочени към проектиране, производство и изследване на нови материали и компоненти за създаване на сензорни системи за нуждите на здравеопазването, екологията и производството и съхранението на енергия, се развиват в съвременни научни лаборатории, включващи и единствения в Канада университетски ядрен реактор и серия от специализирани електронни микроскопи.

Изследователският автомобилен ресорен център с ръководител проф. Али Емади е един от водещите световни академични изследователски центрове в областта на транспортната електрификация и интелигентна мобилност. Посещението на екипа от Русенския университет фокусирана обмяната на опит върху устойчиви енергийноефективни решения за усъвършенстване на електрически двигатели, силова електроника, системи за управление на енергията и контрол до електрически превозни средства и автономни системи.

Сподели: