Делегация от Русенския университет участва в семинар по Социално предприемачество в Скопие

Делегация от Русенския университет участва в семинар по Социално предприемачество в Скопие

В периода 02-03.10.2019 в Скопие, Северна Македония, се проведе поредният международен семинар по проект INNOVENTER, свързан с представяне на добри практики по обучение в Социално предприемачество. “ (Снимка 1)

Нешка Христова (Директор на Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, гр. Разград) разказа как учениците в повереното й училище формират своя широк мироглед и социална отговорност, чрез участие в различни клубни инициативи. (Снимка 2)

Красимира Георгиева (Председател сдружение „Съпричастие Силистра“) представи различните социални услуги, които сдружението предлага в Силистра на хора в неравностойно положение. (Снимка 3)

Гергана Капнилова (Социален предприемач), направи презентация за влиянието на Социалното предприемачество върху туризма в Североизточна България. (Снимка 4)

Доц. д-р Юлия Дончева представи дейността на първия в България студентски клуб „Различни, но равни“, разположен в Русенския университет. (Снимка 5)

Доц. д-р Мира Душкова запозна международните участници с дейността на студентските клубове към катедра „Български език, литература и изкуство“ на Русенския университет, сред които: клуб „Палитра“, клуб „Млад журналист“, клуб „Художествено слово“ и музикален клуб „Афект“. Тези клубове редовно представят дейността си в университетския вестник „Студентска искра“. (Снимка 6)

Доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева информираха за основните дейности в насърчаването на предприемачеството сред ученици от областите Русе, Разград и Силистра по проекта INNOVENTER, както и сред студентите в Русенския университет „Ангел Кънчев“ в рамките на  активно взаимодействие с представители на бизнеса, обществени организации от страната и чужбина. (Снимка 7)

Интерес предизвикаха и презентациите на другите участници в проект INOVENTER от Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония. (Снимка 8)

Домакините от Скопие, в лицето на MCA 2000, поканиха всички международни участници на посещение в ресторант в центъра на столицата си, в който съществена част от персонала са хора с увреждания. Този пример ясно показа, че хора в неравностойно положение могат да бъдат напълно интегрирани в стопанска дейност и сами да си осигуряват достойни доходи. (Снимка 9)

Сподели:

Още новини от деня