съдебна палата русе

Дело за управление на МПС след употреба на алкохол приключи с окончателно ефективно наказание

Присъдата, с която Окръжен съд – Русе отмени оправдателната присъда на първоинстанционния съд и осъди Т. Я. на една година лишаване от свобода и глоба в размер на 500 лв., бе потвърдена от Върховния касационен съд.

На 01.04.2019 г. около 13,45 ч. многократно осъжданият и неправоспособен Т. Я. управлявал МПС в с. Николово и бил спрян за проверка. Полицейските служители видели, че очите му са зачервени, усетили дъх на алкохол и поискали да го изпробват с „Дрегер“. След направения отказ, на водача бил връчен талон за медицинско изследване. В 16,30 ч. Т. Я. се явил в УМБАЛ „Канев“, където му била взета кръвна проба. След извършеното химическо изследване се установило, че съдържимото количество етилов алкохол в кръвта на подсъдимия към момента на вземане на пробата е било 1,32 на хиляда.

Районен съд – Русе е възприел защитната теза на Т. Я., че е употребил 200 мл водка половин час преди даване на кръвната проба. Това е дало основание на първоинстанционния съд да приеме липса на категорични доказателства относно алкохолното съдържимо в кръвта на подсъдимия към момента на спирането му за проверка от органите на МВР, поради което се е произнесъл с оправдателна присъда. След протест от прокурора Окръжен съд – Русе е счел тези доводи за неоснователни, а обясненията на Т. Я. – за опровергани от експертните заключения. Ето защо е отменил първоинстанционната присъда и го е признал за виновен по обвинението за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, удостоверено по предвидения законов ред. Недоволен от това, Т. Я. обжалвал този съдебен акт, но Върховният касационен съд е оставил без уважение жалбата му, подчертавайки правилността и законосъобразността на осъдителната присъда.

С това присъдата на Окръжен съд – Русе, с която Т. Я. е осъден на една година лишаване от свобода при първоначален строг режим и глоба в размер на 500 лв., вече е в законна сила.

Сподели: