Делът на необхванатите в образователните институции деца и ученици в Русенска област е спаднал от 15% на 3% през последните 3 години

През последните години в област Русе е налице все по-координирана и целенасочена политика за обхващането на деца и ученици в образователната система. Това бе отчетено на онлайн среща на Координационния център по Механизма за съвместна работа на институциите по включване и предотвратяване на отпадането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, в която участваха заместник областният управител д-р Стефка Караколева и началникът на Регионалното управление на образованието в крайдунавския град д-р Росица Георгиева. Тази година действията по механизма ще започнат още по-рано в цялата страна. Точно затова от 16 септември започват традиционните обиколки по домовете на учениците, които не са записани или не са се явили в училище в първия учебен ден. Идеята е по този начин ефективността да бъде по-голяма и повече деца да се завърнат в класните стаи. Освен да убеждават родителите за ползата от образованието, екипите по обхват могат да им предложат подкрепа за намиране на работа и социално подпомагане. В някои случаи експертите могат да съдействат на семействата дори за адресна регистрация.

Последните данни за региона сочат, че за периода в последните 3 години делът на необхванатите в образователните институции деца и ученици е спаднал от 15% на 3%.

Подобна положителна тенденция не е присъща за цялата страна. На пример в Шумен, Ямбол и София-град се наблюдава повишаване дела на необхванатите, като най-сериозно това се вижда в Шумен. Там непосеставащите детска градина или училище се увеличават и вече от 10% са достигнали 13%. Тревожна е ситуацията и в други области като Пазарджик, Монтана, Ловеч, Кюстендил, Бургас и Велико Търново.

„Записването на дете в образователната система е само първоначалната стъпка. Още по-трудно ще бъде осигуряването на ежедневната посещаемост на училище, както и усвояването на ключови компетентности от децата. За целта трябва да продължи да се работи активно от всички институции, като същевременно се заложи на внедряването на модерни интерактивни подходи при обучението на децата. Такива биха могли да бъдат съвременните способи за обучение и съответно насърчаването на аналитичните способности на подрастващите още от ранна детска възраст.“, каза д-р Караколева.

Към момента е в ход обработката на данни за броя на записаните деца и ученици, като в следващите дни информацията ще бъде сравнена с масивите на ГРАО. Същевременно д-р Караколева ще участва в обучение за изготвяне на интегрирана оценка на деца в риск. Инициативата е на Министерството на образованието и науката, като в последствие ще бъдат обучени и педагогически специалисти, социални работници, медиатори, както и ръководителите на екипите за обхват.

В заседанието участваха още представители на Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция за социално подпомагане, РЗИ и общините.

Сподели: