Демографски и социални проблеми обсъждаха в Русе днес

Демографски и социални проблеми обсъждаха в Русе днес

Областният управител на област Русе Галин Григоров и неговите заместници Валентин Колев и Свилен Иванов проведоха работна среща със Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика и нейния екип. Темата касаеше демографските и социални проблеми на национално и регионално ниво.
Г-н Григоров сподели, че преодоляването на демографската криза ще насърчи инвестирането на повече средства в районите с постепенно намаляващо население като по този начин ще се затвори спиралата обезлюдяване – спад на инвестициите и изоставане на съответния регион. Това би намалило различията между отделните региони.
По време на срещата бяха обсъдени приложими за региона форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, както и конкретни идеи за повишаване на жизненото равнище на населението. Бяха презентирани и възможности за ограничаване неравенствата в обществото чрез воденото на социално-отговорен бизнес и националната политика в областта на социалната икономика.
След проведената дискусия, експерти от страна на министерството на труда и социалната политика ще очертаят силните и слабите страни и ще систематизират насоки за действие, целящи повишаване на жизненото равнище и справяне с демографския проблем.
Предложенията от днешната инициатива ще станат част от разработваната от министерството на труда и социалната политика „Регионална демографска стратегия“, чиято цел е подобряване на неблагоприятните демографски тенденции.
Сред участниците в събитието бяха представители на местната, изпълнителната власт, неправителствения сектор и граждани.

Сподели:

Още новини от деня