Демонстрации на професионални клубове в Русенския университет под надслов "Науката е магична и вълнуваща"

Демонстрации на професионални клубове в Русенския университет под надслов „Науката е магична и вълнуваща“

На 28 ноември Европейската нощ на учените в Русенския университет бе финализирана със събитието „Науката е магична и вълнуваща“, в което бяха направени демонстрации на три професионални клуба при Русенския университет – клуб „Четири колела“ с ръководител д-р Димитър Грозев, клуб HydRU с ръководител доц. д-р Иван Белоев и клуба при катедра „Телекомуникации“, оглавяван от творчески екип в състав доц. д-р Георги Христов, доц. д-р Пламен Захариев и д-р Диана Кинанева. Пред аудиторията бяха демонстрирани във видеоклипове впечатляващите постижения на професионалните клубове в университета, които представят връзката на науката с реалната практика и функционират като творчески лаборатории, в които студентите и докторантите се подготвят за успешната си професионална реализация.

Всички събития в програмата на Европейската нощ на учените 2020 г. в Русенския университет преминаха под мотото „Науката преобразява живота“. Те за пореден път доказаха, че в своето 75-годишно развитие Русенският университет се е изградил като силен и иновативен университет, чиито научни постижения отмерват пулса на времето и са съизмерими с потребностите на практиката в национален и международен мащаб.

Сподели: