Ден на Европа в СУЕЕ

На 5 май учениците от 4в клас на СУЕЕ, с класен ръководител г-жа Агнес Генова и госпожа Мария Накова, учител по история и цивилизации, се включиха в инициативата за отбелязване на бележити дати и събития през месец май с провеждане на час, посветен на Деня на Европа. Часът бе посветен на мира и единството в Европа. За целта класът беше запознат със същността на ЕС, основателите, с важни дати в историята на европейската интеграция, с историческата Декларация на Шуман. Бяха споделени видеоматериали, с които децата научиха за работата на международната организация. Бяха запознати и с какво друго е известна датата 9 май, и защо победата над фашистка Германия се отбелязва на различни дати. Класът беше разделен на групи, като всяка от тях имаше задача да представи един от символите на Обединена Европа и разкрие значението им. Задачата беше изпълнена. Учениците изразиха мнение, че идеята на политическо сътрудничество в Европа и “континент без граници“ прави войната между европейските народи немислима.

Сподели: