съдебна палата русе

Ден на отворените врати в Окръжен съд – Русе ще се състои на 26 октомври

Във връзка с реализиране на инициативата на Висшия съдебен съвет – „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“, на 26.10.2018 год. (петък) ще се проведе „Ден на отворените врати“ в Окръжен съд – Русе. Инициативата цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

Ръководството на Окръжен съд – Русе кани желаещите да посетят Русенската съдебна палата и да се запознаят отблизо с организацията на работата на съдиите и съдебните служители, касаеща съдебните процедури, работата и функциите на отделните служби.

Програмата за деня включва:

09.00 ч. – Симулиран процес – студенти от РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе ще влязат в ролята на съдии и ще представят изготвени от тях проекто-решения по предварително зададен реален граждански казус от практиката на съда. Под формата на дискусия окръжният съдия, разгледал и решил делото, ще обсъди със студентите отделни елементи от казуса.

11.30 ч. – ще се проведе публично разпределение на съдебни дела в присъствието на граждани и журналисти.

14.15 ч. – ученици ще представят есета и презентации за съдебната система.

15.00 ч. – Викторина – отбори на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“ гр. Русе и Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе ще отговарят на въпроси, свързани с темите, по които съдии от Окръжен съд – Русе са им изнасяли лекции през изминалата учебна година.

Планираните мероприятия ще бъдат проведени в Зала № 7, намираща се на втория етаж на палатата.

В Деня на отворените врати в Зала № 8 и Зала № 9, находящи се на третия етаж на палатата, гражданите имат възможност да присъстват в съдебно заседание по насрочените за разглеждане съдебни дела.

Сподели: