Ден на отворените врати в Русенския университет

Ден на отворените врати в Русенския университет

Днес в Канев център на Русенския университет се проведе традиционният Ден на отворените врати. По време на събитието, което е вече традиция за Русенския университет, факултетите и филиалите подредиха свои представителни щандове, а лабораториите отвориха врати за ученици и граждани.

Ректорът чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев приветства студентите с добре дошли в една много динамична и постоянно развиваща се институция, с утвърдени позиции не само в България, но и в целия сват. Множеството проекти, по които работят научните колективи, както и подписаните  над 500 договора по програми за студентска мобилност са примери за това, отбеляза той.  Проф. Белоев насърчи учениците да се запознаят внимателно с Русенския университет и сами да се убедят, че това е правилният избор за тях. Пожела им успешно дипломиране и им обеща, че ще ги очакваме.

 По време на събитието бяха откроени нови моменти в учебния процес. Факултет Електротехника, електроника и автоматика представи възможността за получаване на двойна диплома по специалност „Компютърни системи и технологии“ съвместно с Шанхайския политехнически университет. В Специалност „Електроника и автоматика“ се очаква да започне обучение за получаване на двойна диплома през месец септември. Факултет Природни науки и образование възобновява приема в специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика“ след 3-годишно прекъсване.  Машинно технологичният факултет въвежда за работещите студенти модулно обучение по специалностите „Индустриално инженерство“ и „Мениджмънт на качеството и метрология“. В Аграрно-индустриалния факултет са сключени договори с фирми-дистрибутори, които предоставят апаратура за обучение и практика.

Щандовете на факултетите и филиалите бяха отрупани и с много иновации и студентски разработки. През месец юни Транспортният факултет ще представи нов автомобил за Състезанието „Шел еко-маратон“. Автомобилът ще бъде с нов контролер и ще тежи едва 30 кг. Факултет Обществено здраве и здравни грижи от тази година разполага с нови мулажи, които съществено подобряват учебния процес. Катедра „Телекомуникации“ представи платформа за обучение в областта на аналогови и цифрови радио комуникации, приложение за виртуална добавена реалност, безпилотна летателна платформа с интегрирана RTK позиция, която гарантира прецизен полет. Студентите от катедра „Автоматика и мехатроника“ представиха разработена от тях транспортна лента с управление и интерфейс. Катедра „Електроника“ представи симулатор на електродвигател и медицинска техника.

Програмата включваше провеждането на викторина на тема „Какво знам за Русенския университет“ и томбола за регистрираните посетители, на които бяха раздадени много награди.

Сподели:

Още новини от деня