Ден на отворените врати в Русенския университет

Ден на отворените врати в Русенския университет

Днес в Канев център на Русенския университет се проведе традиционният Ден на отворените врати. По време на събитието, което е вече традиция за Русенския университет, факултетите и филиалите подредиха свои представителни щандове, а лабораториите отвориха врати за ученици и граждани.

Ректорът, чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, приветства студентите с добре дошли в една много динамична и постоянно развиваща се институция, с утвърдени позиции не само в България, но и в целия свят. Той насърчи учениците да се запознаят внимателно с Русенския университет и сами да се убедят, че това е правилният избор за тях. Пожела им успешно дипломиране и им обеща, че ще ги очакваме.

В Деня на отворените врати бяха откроени качествата и предимствата на факултетите и филиалите на Русенския университет:

Аграрно индустриалният факултет, следвайки съвременните тенденции в развитието на аграрния сектор отбеляза, че се наблюдава засилен интерес към специалност „Биологично земеделие“. В процес на разработка във факултета е и нова специалност „Инженерство в инвестиционното проектиране“.

Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ представи възможността за получаване на двойна диплома по специалност „Компютърни системи и технологии“ и  „Електроника и автоматика“ съвместно с Шанхайския политехнически университет. В процес на финализиране е споразумение за обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм и с Япония. Всяка катедра имаше щанд, който представяше нейната специалност.

В Машинно-технологичния факултет новото е въвеждането на съвместна докторска програма по лазерни технологии с Академията на технологиите, гр. Резекне, Латвия. Факултетът направи демонстрация на техника за лазерно гравиране и сканиране, отбелязвайки, че лазерните технологии, освен в машиностроенето, намират приложение и в медицината, измервателната техника, комуникациите и др.

В Транспортния факултет се работи по проект на физически модел за създаване на речен плавателен съд, задвижван с водород и слънчева енергия, финансиран от МОН по Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“.  Преподаватели и студенти вече 6 пъти изпращат свои прототипи в състезанието „Шел еко-маратон“, където заемат престижни места. Участват в категориите за прототипи, задвижвани от електрическа батерия градски тип автомобил, задвижван от водородна клетка. Реализацията на завършилите специалисти от факултета е широкоспектърна – автомобилни заводи, транспортни предприятия и фирми, полиция и ИА „Автомобилна администрация“, пристанищни комплекси, ЖП терминали и летища, свободни безмитни зони, преподаватели-инструктори и др.

Във факултет „Бизнес и мениджмънт“ успешно премина акредитационната комисия за специалността „Дигитален мениджмънт и иновации“ в дистанционна форма на обучение. Работи се по идеята за въвеждането на специалност „Бизнес информатика“. Също така, поради засилен интерес, се очаква специалност „Икономика“ да бъде предлагана вече и в дистанционна форма на обучение.

Факултет „Природни науки и образование подготвя бъдещи педагози за детски градини, начално и средно училище, както и в много актуалните нови специалности „Софтуерно инженерство“ и „Финансова математика“.

Юридическият факултет представи специалностите „Право“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“  и магистърската специалност“ Правен режим на защитата на националната сигурност“. Студентите от Юридическия факултет получават възможността по време на обучението си да се потопят в духа на правото, участвайки в симулирането на съдебни процеси, да работят в реална среда в сътрудничество с МВР и специалните служби. Във факултета има засилено сътрудничество с Юридически факултети и полицейски академии от цяла Европа.

От факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ припомниха за спечелената първа награда в професионално направление „Социални дейности“ в класацията на Министерството на образованието и науката за 2018г., на база на Рейтинговата система на висшите училища в България. В Русенския университет единствено в България се предлага обучение по специалност „Ерготерапия“, а в нея, освен българските студенти, се обучават студенти от Гърция, Кипър, Украйна, Молдова, Турция и др.  В специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“  по проект с университет от Финландия по програмата Еразъм, предстои въвеждането на обучение с помощта на сателитна връзка и виртуална реалност.

Във Филиал Силистра се извършва единствено в България обучение на учители по румънски език в специалността  „Педагогика на обучението по български и румънски език“. Практиката на обучаемите се осъществява в Румъния, съгласно сключено споразумение за обмен в Лицей Крал Карл I, Остров. Филиалът предлага възможности за обучение и практика в Констанца и Канарските острови. През идната година предстои отбелязването на 150 години педагогическо образование в Силистра.

Филиал Разград е единственият в Северна България, който обучава в професионалните направления „Хранителни технологии и биотехнологии“ и „Химични технологии“. Филиалът подготвя специалисти за химичната, хранително-вкусовата и парфюмерийно-козметичната промишленост, които са уникални и се предлагат единствено там.

Щандовете на факултетите и филиалите бяха отрупани и с много иновации  и студентски разработки. Програмата включваше провеждането на викторина на тема „Какво знам за Русенския университет“ и томбола за регистрираните посетители, на които бяха раздадени много награди.

Сподели:

Още новини от деня