Ден на отворените врати на "Булмаркет" ще се състои в Русенския университет

Ден на отворените врати на „Булмаркет“ ще се състои в Русенския университет

Предстои представяне пред студентите на фирма Булмаркет с нейната дейност и възможности за професионална реализация на пазара на труда.

Това ще стане на 6 октомври 2021 г. (сряда) от 16.00 ч до 17.00 ч. в Русенски университет, корпус 2, зала 2Г.204 – Сименс.

Заповядайте!

Сподели: