Ден на отворените врати по проекта за интеграция на ромите и уязвими групи в Община Русе утре

Денят на отворените врати в Община Русе, за трета година, ще се проведе на 15 февруари по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

На информационната среща от 10:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе ще бъдат представени дейностите по проекта и неговия напредък. Поканени да вземат участие в съб итието са партньорите на Община Русе по проекта, неправителствени организации, представители на здравни, образователни и социални институции, доставчици на социални услуги.

Всички гости са поканени от 11:30 ч. в сградата на Сдружение БРТИМ (партньор на Община Русе по проекта) на ул. „Константин Иречек“ № 16, ет. 2 на официалното откриване на учебна кухня и старта на Програма „Кулинаротерапия“. Кухнята е оборудвана в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

От 14:00 до 15:00 ч. желаещите могат да разгледат реновирани класни стаи (по проекта) в ОУ „Алеко Константинов“ и ОУ „Братя Миладинови“ в Русе.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"