Ден на отворените врати по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“

На 9 ноември предстои провеждането на „Ден на отворените врати“ в Община Русе. Събитието се организира за втора поредна година по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“. Реализира се с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

От 9 до 10 часа, във филиала на Детска ясла №6, намиращ се в бившия Дом за медико-социални грижи за деца (кв. „Дружба“, ул. „Никола Вапцаров“, № 20) могат да бъдат разгледани разкритите в рамките на проекта две яслени групи за деца на възраст от 10 месеца до 3 години. От 10 часа на информационна среща в Зала 1 на Областна администрация-Русе присъстващите гости ще бъдат запознати с всичко, което е направено до момента по проекта. От 12 до 13 часа желаещите могат да видят двете реновирани учебни стаи в ОУ &b dquo;Алеко Константинов“ – гр. Русе, които са за подготвителните групи в училището. От 14 до 15 часа в сградата на ДГ „Ралица“ в кв. „Тракия“ за гости ще бъдат отворени ремонтираните и новооткрити два здравни кабинета (кабинет по акушерство и гинекология и кабинет на общопрактикуващ лекар). Часовете за посещения в обектите са съобразени с дейностите и дневния режим на тези, които учат или работят в тях.

Сподели: