Ден на отворените врати се състоя в Окръжен съд - Русе

Ден на отворените врати се състоя в Окръжен съд – Русе

На 26-ти октомври 2018 г. Окръжен съд – Русе отвори врати за всички желаещи да се запознаят отблизо с дейността на институцията. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет (ВСС) за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“.

Денят на отворените врати в Окръжен съд – Русе за трета поредна година стартира с участието на студенти от Юридическия факултет към Русенски университет „Ангел Кънчев“, подготвени от съдия Ивайло Йосифов и асистент Светлана Башева – преподаватели в университета. Студентите демонстрираха придобити теоретични знания и практически умения и, влизайки в ролята на съдии, представиха своите проекто-решения по предварително зададен реален граждански казус от практиката на съда. Окръжен съдия Галина Магардичиян, постановила съдебното решение по спора, детайлно анализира всяко едно от проекто-решенията, посочвайки силните и слабите страни на актовете на бъдещите юристи. Магистрат и студенти коментираха отделни елементи от казуса, който касаеше иск за заплащане на обезщетение за претърпяни неимуществени вреди вследствие на трудова злополука. Окръжният съдия посочи приложимите в случая нормативни актове и задължителна съдебна практика. Накрая трима студенти получиха грамоти и рекламни материали на Окръжен съд – Русе.

При следващото мероприятие, планирано за Деня на отворените врати, на гражданите беше дадена възможност да присъстват на публично разпределение на делата. Разпределението на делата във всички съдилища се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им, по материя и видове дела, и съобразена с процесуалните срокове, изискващи незабавно произнасяне. Това гарантира безпристрастност, равномерност на натоварването и прозрачност на съдебната дейност. Разпределението се извършва от председателя и зам.председателите на съда, като се определя съдия-докладчик чрез Централната система за случайно разпределение на делата към ВСС.

Остатъкът от деня беше посветен на учениците от Профилирана английска гимназия „Гео Милев“ гр. Русе и Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе – училища-партньори през миналата учебна година на Окръжен съд – Русе в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Осем ученици бяха изпратили изготвените от тях есета по предварително зададените теми: „Свободата на личността – право и морал”, „Моето най-важно човешко право“ или „Правото – справедливост и отговорност“ /по избор една от трите теми/. Очевидно инициативата на Окръжен съд – Русе за конкурс за ученическо есе беше излязла от пределите на Русенска област, тъй като едно от есетата бе на ученичката от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ гр. Монтана Анна Олег Цекова. Комисията в състав: председател съдия Росица Радославова и членове съдия Антоанета Атанасова и Светлана Енчева – „Връзки с обществеността“ подробно обясни на учениците как е протекла работата по оценяването на творбите. Победителката Светлана Вълчева от ПМГ „Баба Тонка“, беше възпрепятствана да присъства в залата и лично да получи наградата си, затова наградата бе връчена на нейна съученичка, която прочете и есето й на тема „Моето най-важно човешко право“. Комисията отличи с поощрителни награди и творбите на Симона Кичукова и Ева Тодорова – и двете от ПМГ „Баба Тонка“. Тези трима ученика получиха ваучери за книги, химикал и ключодържател с логото на Окръжен съд – Русе. Останалите участници Полина Досева и Михаела Тошкова от ПАГ „Гео Милев“, Мелиса Замфирова и Деница Драганова от ПМГ „Баба Тонка“, и Анна Цекова от ПГПЧЕ „Петър Богдан“ гр. Монтана получиха грамоти и рекламни материали на Окръжен съд – Русе, като на Анна Цекова бяха изпратени по пощата на адреса на училището в гр. Монтана.

На финала на Деня на отворените врати в оспорвана битка се изправиха отбори на ПАГ „Гео Милев“ гр. Русе и ПМГ „Баба Тонка“ гр. Русе, които участваха във викторината и отговаряха на въпросите, задавани от съдия Радославова и съдия Атанасова. Така учениците демонстрираха наученото по време на срещите им с окръжните магистрати през изминалата 2017/2018 учебна година. Въпросите бяха предимно от областта на наказателното и трудовото право с фокус върху непълнолетните лица. Учениците бяха много активни и показаха отлични познания по всеки от въпросите, но по-бързи бяха тези от ПМГ „Баба Тонка“. Всички участници получиха грамоти и рекламни материали на Окръжен съд – Русе за достойното си представяне. На финала системният администратор Георги Георгиев направи много снимки за спомен на учениците.

През целия ден гражданите имаха възможността да присъстват в съдебна зала и да наблюдават заседанията по насрочените за деня съдебни дела, както и да се запознаят отблизо с организацията на работата на съдии и съдебни служители и функциите на отделните служби.

Чрез инициативата „Ден на отворените врати“ Окръжен съд-Русе цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.

Сподели:

Още новини от деня