В Детска градина „Снежанка“ екипите за подпомагане на личностно развитие работят с децата, на които се предоставя обща и допълнителна подкрепа с участие на деца – асистенти от трети и четвърти групи. Основна цел на занимателните мероприятия е да се обединят усилия в изграждане на доброжелателност, взаимопомощ, приобщаване, адаптация и интеграция на деца със СОП, билингви, от етнически малцинства и деца с поведенчески и емоционални дефицити. С помощта на психолог и ресурсен учител д-р Е.Русинова, логопед С. Илиева, педагогически специалисти от групите се подготвят креативни образователни ситуации, в които децата прилагат разнообразни конструктивни и изобретателни техники. Обявена е седмица на толерантността, с покана към родителския клуб за взаимопомощ. Част от изобретателните творчески материали са предвидени, като комплимент за екипно взаимодействие и партньорство към РЦПППО.

Ден на толерантността в детска градина „Снежанка“ – Русе

В Детска градина „Снежанка“ екипите за подпомагане на личностно развитие работят с децата, на които се предоставя обща и допълнителна подкрепа с участие на деца – асистенти от трети и четвърти групи.

Основна цел на занимателните мероприятия е да се обединят усилия в изграждане на доброжелателност, взаимопомощ, приобщаване, адаптация и интеграция на деца със СОП, билингви, от етнически малцинства и деца с поведенчески и емоционални дефицити.

С помощта на психолог и ресурсен учител д-р Е.Русинова, логопед С. Илиева, педагогически специалисти от групите се подготвят креативни образователни ситуации, в които децата прилагат разнообразни конструктивни и изобретателни техники. Обявена е седмица на толерантността, с покана към родителския клуб за взаимопомощ. Част от изобретателните творчески материали са предвидени, като комплимент за екипно взаимодействие и партньорство към РЦПППО.

Сподели:

Още новини от деня