Ден на толерантността в детска градина "Снежанка"

Ден на толерантността в детска градина „Снежанка“

В детска градина „Снежанка“ бе открит клуб за взаимопомощ на родителите на деца със специални образователни потребности (СОП). Събитието бе посветено на деня на толерантността – 16 ноември, и след проведена десетдневка на креативността в толерантното взаимодействие. Присъстваха родители, педагози и гости – Милена Георгиева – старши експерт по приобщаващо образование, доц. Соня Георгиева – преподавател в РУ „Ангел Кънчев“, Милена Иванова – Директор РЦППО, Виржиния Пехова – старши експерт ОСО.

Ден на толерантността в детска градина "Снежанка"

На срещата педагози споделиха добри практики и трудности, които срещат в работата си с децата. Родителите също имаха възможност да изкажат мнения и впечатления. Г-жа Пехова ги увери, че имат пълната подкрепа на институциите. В края на срещата, доц. Соня Георгиева разигра интерактивна игра, в която се включиха педагози, родители и гости.

Ден на толерантността в детска градина "Снежанка"

Сподели: