Ден на ученическото самоуправление в СУПНЕ - Русе

Ден на ученическото самоуправление в СУПНЕ – Русе

На 24.11.2022 г. се проведе Ден на ученическото самоуправление в СУПНЕ – Русе. Кристина Петкова от 10.Б клас прие предизвикателството да влезе в ролята на начален учител и се справи прекрасно като класен ръководител на 3.В клас и преподаващ немски език във всички трети класове.

Под нейно ръководство и с нейна помощ учениците се забавляваха, играха и показаха своите познания по немски език под формата на различни задачи.

А учениците от 3.В клас успяха да напишат съчинение по зададена тема в час по български език и се справиха чудесно.

Сподели: