Депозирано е предложение до Общински съвет – Русе за вземане на решение за допълване и изменение на списъка за продажба на жилищни имоти – частна общинска собственост с още 11 броя

Продължава да се изпълнява процедурата по продажба на общински жилища на класираните и настанени в тях наематели. Депозирано е предложение до Общински съвет – Русе за вземане на решение за допълване и изменение на списъка за продажба на жилищни имоти – частна общинска собственост с още 11 броя. Към момента са финализирани 32 от общо 48 продажби на общински жилища, утвърдени с решение на Общински съвет – Русе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение на стореното в ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: