полисан лого

Десетки хиляди лева трябва да върне „Полисан“ на „ДМВ“ ЕООД

„ПОЛИСАН” АД, гр. Русе е осъдено да заплати на  „ДМВ” ЕООД сумата 38408,52 лева представляваща цена на доставени стоки по фактури със следните номера: № 1000042359 от 20.01.2018г. и № 1000042560 от 03.02.2018г. със законната лихва върху тази сума от 20.06.2018г. до окончателното изплащане, 1527,89 лева законна лихва за периода от падежа на всяка от фактурите  до 19.06.2018г. и разноски по делото в размер на 3299,46 лева, като Районният съд в Русе отхвърли иска за законна лихва над уважения размер.

Дружеството е доставило на ответника „ПОЛИСАН” АД нефтопродукти на обща стойност 38408,52 лева за което била били издадени две фактури № 1000042359 от 20.01.2018г. за сумата 19743,36 лева и № 1000042560 от 03.02.2018г. за сумата 18665,16 лева. Горните суми се претендираха заедно с лихви за забава и разноски, включително разноски в обезпечително производство. По отношение на лихвата за забава се твърди, че „ПОЛИСАН” АД е предложило размерът й да бъде 13% годишно, а „ДМВ” ЕООД  приело този размер.

Сподели:

Още новини от деня