община две могили

Десетки хиляди левове има да получава Общинско предприятие „Обществено хранене“ – Две могили

Време за прочитане: 2 мин.

През второто полугодие на 2017 г. столовото хранене се реализира само за учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили, се казва в отчет на Общинско предприятие „Обществено хранене“ – Две могили. От 15.09.2017 г. в менюто на учениците е включено супа и основно ястие, десертът се дублира с предоставените от училището по схемата ,,Училищен плод” и „Училищно мляко” в 10,00 часа. Стойността на купона за храна за един ден на един ученик е 2.30 лева, заплащан изцяло от родителите. Броят на хранещите се е непостоянен и варира от 50 до 70 броя, съобразно посещенията на учебните занятия. Реализиран е приход за периода в размер на 10 294.80 лева. Освен това, Общинското предприятие осигурява целодневно хранене на потребителите на двете социални услуги, който осъществяваме на територията на общината – ЦНСТПЛУИ и ЗЖЛУИ. Към 31.12.2017 г.:

1. ЦНСТПЛУИ – град Две могили дължи на предприятието сумата от 30 582.51 лева за неплатени фактури от септември 2016 г. до 31.12.2017 г.
2. ЗЖЛУИ – село Могилино дължи на предприятието сумата от 21 265.54 лева за неплатени фактури от м. септември 2016 г. до 31.12.2017 г.

Предприятието приготвя и транспортира храна за лица, ползващи услугите на Домашен социален патронаж. В момента, потребителите на социалната услуга са 146 на брой. Приготвената храна е за обяд и се състои от супа – 300 – 350 гр. и основно ястие – 300 – 350 гр., поставени в съдове за еднократна употреба, отговарящи на стандартите за качество на Европейския съюз.

През отчетния период има постъпили оплаквания от възрастните хора относно закъсненията на доставките през зимните месеци. Посочва се, че автомобилите на предприятието почти всеки месец се нуждаят от ремонт. Към 31 декември 2017 г. предприятието има несъбрани такси от потребителите в размер на 408.59 лева.

Общинското предприятие реализира и дейност по проект ”Топъл обяд” за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. за 75 бр. потребители. 25 % от потребителите са лица, ползвали услугата “Домашен социален патронаж”, които отговарят на условията за ползване на безплатна храна по проекта – самотни възрастни хора с ниски доходи. Реализирането на дейността по социалната услуга ”Топъл обяд” включва предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие и хляб на стойност 2.50 лева за едно лице на ден и 5 % административни разходи, в които влизат само част от съдовете за еднократна употреба.

Финансирането на проекта е от Агенция за социално подпомагане, съгласно сключен договор с Община Две могили. Втори сезон, Общинското предприятие развива дейност, свързана с организиране
на туристическа дейност на територията на пещера „Орлова чука” и прилежащите павилион ”Бърза закуска” и настаняване в туристическата спалня. Към 31.10.2017 г. , имат следните доходи:

1. От пещера „Орлова чука” – 40 413.00 лева.
2. От павилион „Бърза закуска” – 8 359.25 лева.
3. От рекламни материали – 1 900.00 лева.

Към доклада са приложени справки, от които е видно, че изпълнението на бюджета – разход към 31.12.2017 г. за всички дейности, при план 291 645.00 лева, отчетът е в размер на 286 185.00 лева. Въпреки дейността, която развива предприятието, към 31.12.2017 г., то дължи сумата от 55 382.22 лева за доставка на хранителни продукти, които то от своя страна е предоставило като храна на лицата, настанени в ЦНСТПЛУИ и ЗЖЛУИ. Това налага общинското ръководство да предложи или предприеме мерки за издължаване на тази сума, като занапред – не допуска подобно нещо. Необходими са спешни мерки по отношение на двете социални услуги, който се осъществяват на територията на общината. Управителите им знаят, че имат задължения, но чакат, общината да ги покрие.

Сподели:

Още новини от деня