Десетокласници от ПГ по транспорт - Русе се срещнаха със съдебен експерт и старши разследващ полицай

Десетокласници от ПГ по транспорт – Русе се срещнаха със съдебен експерт и старши разследващ полицай

Учениците от десетите класове в Професионална гимназия по транспорт – Русе участваха в информационна кампания по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Целта на проекта е адаптиране на професионалното обучение спрямо динамиката на трудовия пазар и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето.

В рамките на Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО на 28.05.2024 г. се проведе среща на учениците от 10 а и б с инж. Явор Гелков-съдебен експерт, вещо лице съдебни инженерно-технически експертизи към Окръжен и Административен съд- гр. Русе и г-жа Янина Мадан – старши разследващ полицай в сектор „Пътна полиция“.

На срещата гостите запознаха учениците със същността на професиите си и им разказаха интересни факти за автотехническите експертизи и работата по пътно-транспортни произшествия.

На финала специалистите напомниха на младежите, че съобразената скорост и внимателното шофиране спасяват човешки животи.

Сподели: