Десет проекта в малките населени места на община Русе са реализирани през тази година

Десет проекта в малките населени места на община Русе са реализирани през тази година

 Кампанията на Община Русе „Малки населени места“ за 2021 г. приключи успешно с 10 реализирани проекта.

Общата стойност на инвестираните средства през отминаващата година е 277 961 лв., предназначени за подобрение на средата чрез кандидатстване с проектни предложения.

През тази година те бяха свързани предимно с благоустрояване на уличната и спортната инфраструктура.

В Мартен беше изградена нова модерна и безопасна детска площадка, а в Сандрово и Хотанца са модернизирани съществуващите чрез монтиране на съоръжения за игра, пейки, осветление и огради. В Николово е изградена нова спортна скейт площадка с прилежащите за това развлечение съоръжения.

Подобрени са условията за спорт и занимания на открито на децата и младежите в Просена чрез обновяване на зоната за спорт с фитнес уреди в двора на нефункциониращото училище. В Бъзън е облагороден и затревен местният футболен стадион „Спартак“ и е ремонтирана съществуваща съблекалня.

Благоустроена и рехабилитирана е част от площада в центъра на Тетово, както и главната улица и прилежащите площи. Монтирани са стълбове с осветителни тела, камера за видеонаблюдение и антипаркинг колчета. В Ястребово е ремонтиран и рехабилитиран площадът, намиращ се пред сградата на кметството, като е поставена нова врата на салона на кметството.

В Ново село са почистени храстовидната и дървесната растителност, монтирани са пейки и кошчета за отпадъци. Предвидено е почистване на гробищния парк и подмяна на водопроводното отклонение и водомерния възел за течаща вода в него. Проектът ще бъде приключен в началото на 2022 г. През януари е предвидено да завърши и изграждането на детската площадка в Басарбово.

Кампанията ще продължи и през следващата година, като допустимите дейности за финансиране включват ремонт или изграждане на детски и спортни площадки, вкл. закупуване на съоръжения; ремонт или изграждане на кътове за отдих;  ремонт на сгради или части от сгради общинска собственост; закупуване на нови машини и съоръжения за поддръжка на паркове и градини; озеленяване и др.

На снимките от ляво надясно: Съблекалня стадион Спартак, с. Бъзън; с. Хотанца; с. Сандрово; с. Просена; гр. Мартен; с. Червена вода.

Сподели: