десислава атанасова

Десислава Атанасова внесе днес в деловодството на парламента кандидатурата на Димитър Радев за гуверньор на Българската народна банка

От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС председателят и народният представител от коалиция „ГЕРБ – СДС“ Десислава Атанасова внесе днес в деловодството на парламента кандидатурата на Димитър Радев за гуверньор на Българската народна банка (БНБ).

От юли 2015 г. до момента Димитър Радев е управител на БНБ, като е избран от 43-ото Народно събрание за 6-годишен мандат. Той е член на Генералния съвет на Европейската централна банка и на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск, както и управител за България в МВФ.

В мандата на Димитър Радев, като гуверньор се осъществи най-мащабния преглед на качеството на активите на банките в България. На 29 юни 2018 г. Димитър Радев като управител на БНБ заедно с финансовия министър към този момент изпращат съвместно писмо за намеренията на българските власти за присъединяване към ERM II и Банковия съюз.

Димитър Радев притежава необходимото образование, доказан професионален опит и публична репутация за заемане на длъжността гуверньор на БНБ.

Сподели: