Народният представител Десислава Атанасова присъства на представянето на изложба с детски рисунки „Децата на България за бъдещето на планетата“ и инициативата "Дървото на хармонията"

Десислава Атанасова: Приехме промените в Закона за защита от домашното насилие, внесен от парламентарните групи на ГЕРБ – СДС и ПП – ДБ

Приехме промените в Закона за защита от домашното насилие, внесен от парламентарните групи на ГЕРБ – СДС и ПП – ДБ, сподели сега председателят на парламентарната група на коалицията „ГЕРБ – СДС“ и народен представител от 19-и МИР – Русе Десислава Атанасова.

Създава се национален съвет по превенция и защита от домашно насилие, който ще създава и поддържа регистър на случаите на домашно насилие на територията на страната.

Националният съвет ще си взаимодейства с органите на изпълнителната власт, органите на съдебната власт, на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, които работят по превенцията и защитата от домашното насилие.

Създава се информационна система за превенция и защита от педофилия, както и регистър на извършителите на тези престъпления.

Работодателите вече ще могат да отказват да наемат осъждани педофили, когато дейността им е свързана с деца.

Увеличава се кръгът на защитените лица, мерки за защита от домашно насилие, като се въвеждат процедури и програма за превенция от домашно насилие.

Когато пострадалият не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, производството да може да се образува и по искане на прокурора.

Когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост, съдът може да му предостави правна помощ.

Мерки за защита по закона са:

☑️задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;

☑️отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от сьда;

☑️забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и в срок, определени от съда;

☑️забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация при условия и в срок, определени от сьда;

☑️временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и в срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;

☑️задължава извършителя на насилието да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева.

Сподели: