Дестилерия за етерични масла ще бъде изградена в Две могили

Дестилерия за етерични масла ще бъде изградена в имот с местоположение ПИ 20184.1.2934 по КККР на гр. Две могили. „Райкови 2010“ ООД е инвеститор. Производственият процес ще бъде сезонен – от месец май до ноември. Производственото хале ще бъде изпълнено от стоманобетон, термопанели и метална конструция. Етеричните масла ще се добиват чрез парна дестилация. Ще бъдат монтирани 6 дестилационни апарата с обем по 5.5 м3, топлообменници, флорентински съдове. Парогенераторният котел ще се захранва с пелети.

Сподели:

Още новини от деня