Детска градина „Ален мак“ в община Иваново закъса финансово

Общинските съветници в Иваново ще гласуват по време на редовното си заседание през този месец предоставяне на 60 000 лева за дофинансиране в дейност 311 „Детски градини“. На директора на детската градина ще бъде възложено разпределението на средства по параграфи. Предложението за изменението на бюджета на Община Иваново за 2024 година е на кмета Георги Миланов.

Дофинансирането на детската градина се налага поради недостиг на средства за издръжка и възнаграждения на педагогически и непедагогически персонал в четирите филиала на детската градина в размер на 60 000 лева. Средствата ще бъдат осигурени от собствени средства, включени в резерва на бюджета на Община Иваново за непредвидени и неотложни разходи.

Сподели: