Откриха обновената детска градина "Пролет" в Бяла

Детските градини в Русе ще използват електронни дневници през новата учебна година

След одобрено кандидатстване по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 г. детските градини на територията на Община Русе ще използват електронен дневник за учебната 2021/2022 г. 

Електронните дневници имат собствена система за идентификация на всеки отделен потребител, както и нива на достъп (директор, учител, родител и др.). Те ще улесняват както работещите в детските градини, така и родителите. През системата на електронните дневници ще могат да се следят месечната посещаемост, учебният график, ежедневно предлаганото меню,  здравният статус и персонална информация за поведението на всяко дете. С тях се осигурява и бърз достъп до календара със събития в градината – празници и родителски срещи.

Електронните дневници на Община Русе са разработени от доставчика „Админ софт“ ООД.

Припомняме, че с решение на Общинския съвет от следващата учебна година – 2021/2022, става задължително предучилищното обучение за 4-годишните деца на територията на Община Русе. Решението е в унисон със Закона за предучилищното и училищното образование на МОН и ще бъде от голяма полза за децата и техните родители, като ще предотврати отпадането от образователната система. Основният начин за обучение ще остане играта.

Сподели: