Деца и младежи от сдружение РАЛИЗ- Русе участваха в Ability Fest Sofia 2017

Деца и младежи от сдружение РАЛИЗ- Русе участваха в Ability Fest Sofia 2017

Деца и младежи от сдружение РАЛИЗ-БАЛИЗ – посетители на Дневните центрове в гр. Сливо поле и гр. Русе се завърнаха от участие в първия Ability Fest Sofia 2017- фестивал на уменията и предизвикателствата! Събитието се организира от Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Български център за нестопанско право, Лумос, Светът на Мария и Бъди с приятел – България и имаше за цел да се демонстрират уменията на хората с увреждания и да се даде възможност на всички посетител да тестват своите способности чрез специални игри, препятствия, лабиринти, работилници.

Сдружение РАЛИЗ- БАЛИЗ се представи с две работилници – „Изработване на еко-фенери” и „Рисуване с точки”. Посетителите на ателиетата следваха внимателно инструкциите на децата и младежите с увреждания и заедно с тях изработиха картини и изделия, които можеха да вземат като подарък.

Важно събитие в живота на децата, младежите, специалисти от социалните услуги в гр. Русе и гр. Сливо поле и родители беше посещението в Народното събрание. За всички бе изключителна ценно да усетят атмосферата и се запознаят с най-важната в държавата законодателна институция, от чийто решения зависи благополучието на хората и на тези със специфични потребности.

Присъствието на младите хора с интелектуални увреждания в сградата на Народното събрание повлия положително върху тяхната самооценка и усещане за гражданска и социална принадлежност.

Сподели:

Още новини от деня