Деца от Кошарна участваха в ХVII детски ромски фестивал "Отворено сърце"

Деца от Кошарна участваха в ХVII детски ромски фестивал „Отворено сърце“

Деца от с. Кошарна с ръководител Ивелина Костова участваха в ХVII детски ромски фестивал „Отворено сърце“ , който се състоя на 3 – 4.06.2022г. в гр. Велико Търново. Децата представиха ромските традиции на населението от Общината, чрез танци и организиране на ателие свързано с бита и културата на ромското население в Община Сливо поле.

Сподели: